Välkommen till oss

Advokatbyrån Mimer är specialiserade inom områdena brottmål, familjerätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt, asylrätt, skadeståndsrätt, personskadereglering och tvistelösning. Advokatbyrån biträder främst enskilda personer och mindre företag. På Advokatbyrån Mimer arbetar fem advokater med bred erfarenhet från arbete i advokatverksamhet och från arbete i domstol och statliga myndigheter.