Kontakta oss
08-774 05 40

Medarbetare

 

Fotografier till hemsidan

Sabine Sethfors, tog sin Jur kand examen 1981, tingsmeritering 1981-1983 anställd som biträdande jurist på advokatbyrå 1984-1987 blev advokat 1987 och har därefter varit verksam i egen regi

Har sedan 1984 arbetat med familjerätt, vårdnadsmål och bodelningar, arvsrätt, framförallt dödsboutredningar och brottmål språk: svenska, tyska o engelska.

Mobil: 0704-918163

Mail: sabine.sethfors@advokatmimer.se


 

Fotografier till hemsidan

Patric Olivero, tog sin Jur. kand. vid Stockholms universitet 1999 och gjorde sin tingstjänstgöring åren 1999 – 2001 vid Justitiekanslern och Huddinge tingsrätt. Därefter arbetade Patric på annan advokatbyrå under åren 2001 – 2005, främst med konkurser och civilprocess. Patric blev advokat år 2005.  Patric talar flytande engelska och har goda kunskaper i italienska. Patric är allmänpraktiserande med särskild inriktning på brottmål. Refererade mål i Högsta domstolen: NJA 2005 s. 26 och NJA 2009 s. 121

Mobil: 0706-060592

Mail: patric.olivero@advokatmimer.se


 

Fotografier till hemsidan

Gustaf EbenfeltJur kand 1982, tingstjänstgöring 1982-1985 vid Södertälje tingsrätt, ledamot av Sveriges advokatsamfund 1988, Advokat Gustaf Ebenfelt talar flytande spanska och engelska, har goda kunskaper i franska och grundkunskaper i portugisiska och arabiska. Gustaf Ebenfelt är allmänpraktiserande och då särskilt inom brottmål och migrationsrätt.

Mobil: 0704-867941

Mail: gustaf.ebenfelt@advokatmimer.se


 

Fotografier till hemsidan

Mari Schaub, tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet 1988. Sedan 1995 är Mari ledamot av advokatsamfundet och har därefter haft verksamhet i olika former. Mari arbetar med alla typer av brottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Uppdrag som särskild företrädare för barn och offentligt biträde åtar sig Mari gärna. Mari anlitas ofta som rådgivare inom området ekonomisk familjerätt särskilt avseende frågor om arv, gåvor och bodelning. Hon har lång erfarenhet av att vara boutredningsman och bodelningsman.

Kort sagt Mari är en äkta humanjurist.

Mobil:  0708-20 06 79

Mail: mari.schaub@advokatmimer.se


 

Fotografier till hemsidan

Kristina Bengtsson Ljunggrentog sin Jur. Kand. på Stockholms Universitet 1997. År 2003 blev Kristina advokat. Den 1 juli 2004 blev hon delägare i en advokatbyrå och den 1 juli 2005 tog hon ensam över verksamheten (Advokatfirman Kristina Bengtsson AB). Kristina har dessförinnan arbetat som biträdande jurist sedan 1998. Hon har även varit aktiv i Familjerättskollegiets programråd i flera år. Kristina deltar varje år i kurser och vidareutbildningar. Kristina är huvudsakligen verksam inom familjerätt, skadeståndsrätt och personskadereglering, brottmål (målsägandebiträde, försvararuppdrag och särskild företrädare för barn), LVU och andra ärenden av förvaltningsrättslig natur. Kristina har goda kunskaper i tyska.

Mobil: 0707-366696

Mail: kristina.bengtsson.ljunggren@advokatmimer.se


 

Fotografier till hemsidan

Mats Hansson arbetar hos Advokatfirman Kristina Bengtsson AB sedan 2008, som skadereglerare och bistår med civilrättsliga rättsutredningar. Mats studerade på juristlinjen på Stockholms universitet 1990-1994 och arbetade på Advokatfirman Magnergård & Partner AB under åren 1996-2007.

Mobil: 0707-565323

Mail: mats.hansson@advokatmimer.se