Kontakta oss
08-774 05 40

Våra tjänster

 

 • Allmän praktik
 • Arvs- och gåvorätt
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • LVU-, LVM och LPT-mål
 • Personskadereglering
 • Skadeståndsrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tvistemål
 • Utlänningsrätt

Information om hur vi hanterar personuppgifter finns här.

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd finns här.